Op deze website kunt u zich inschrijven voor de toetsing ten behoeve van de herregistratie van basisartsen in het BIG-register.

Deze toetsing vervangt het eerdere scholings- en toetsingsprogramma dat tot 1 maart 2024 van kracht was. De toetsing dient als voorwaarde om de registratie in het BIG-register te kunnen voortzetten voor basisartsen die niet voldoen aan het werkervaringscriterium. Om de toetsing op tijd voor te bereiden en succesvol af te ronden, raden wij  u aan om u tijdig in te schrijven.

De toetsing voor basisartsen wordt uitgevoerd door Amsterdam UMC Academie,  in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

Herregistratie in het basisregister

Om te kunnen blijven werken als arts dient u een geldige registratie te hebben in het BIG-register. Het BIG-register is een instrument om de kwaliteit van zorg voor- en veiligheid van patiënten te waarborgen. De BIG-registratie is beperkt geldig; u dient elke 5 jaar aan te tonen dat u aan de gestelde eisen voldoet. Na deze periode van 5 jaar kunt u, indien u ingeschreven wilt blijven in het BIG-register, herregistratie aanvragen. Dat kan op basis van werkervaring of door het behalen van een periodiek registratie certificaat (PRC). Voor het verkrijgen van een PRC dient u een toets te maken. Amsterdam UMC biedt deze toets, in opdracht van de NFU en het ministerie van VWS. Bij een voldoende score ontvangt u een PRC, waarmee u zich kunt inschrijven in het BIG-register.
Wilt u meer weten over de achtergrond van de herregistratie, de voorwaarden en procedure? Ga dan naar de specifieke informatie voor artsen op de  website van het BIG-register.

De algemene informatie: Herregistratie | BIG-register (bigregister.nl)

Of neem contact op met het BIG-register via:
info@bigregister.nl

BIG-informatielijn: 070 – 340 6600
Bereikbaar tijdens werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur

Toets

Uw kennis wordt getoetst aan de hand van de landelijke interuniversitaire voortgangstoets geneeskunde (iVGT) die ook door geneeskunde studenten wordt gemaakt. Voor het behalen van uw PRC en de mogelijkheid u te herregistreren als basisarts, wordt het behalen van niveau 20 of hoger van de iVGT gehanteerd. Dit niveau staat gelijk aan het kennisniveau van een student binnen de opleiding Geneeskunde aan het einde van het 2e masterjaar (jaar 5 van de 6-jarige geneeskundeopleiding). De toetsuitslag wordt uiterlijk 30 dagen na de toetsdatum gecommuniceerd via de email. Haalt u de toets niet dan kunt u herkansen bij de eerstvolgende toets.

Het betreft een adaptieve toets dat wil zeggen dat u vragen uit een vragenbank voorgelegd krijgt die naarmate de reeks vordert steeds beter passen bij uw kennisniveau. Meer uitleg over de adaptieve iVGT toets vindt u hier Homepage – iVTG.

De toetsuitslag wordt uiterlijk 30 dagen na de toetsdatum gecommuniceerd via de email. Haalt u de toets niet dan kunt u herkansen bij de eerstvolgende toets.

De toetsdata voor 2024 zijn:

  • woensdag 18 september 2024
  • woensdag 27 november 2024
 

De toets duurt 3 uur en wordt afgenomen in een gebouw op de VU-campus te Amsterdam.  In de uitnodiging die u twee weken voor de toetsdatum ontvangt staat de precieze locatie, aanvangstijd en verdere details vermeld.

Voorbereiding

U kunt zich door zelfstudie voorbereiden.  Er is geen verplicht scholingstraject dat gevolgd dient te worden om de toets af te kunnen leggen. U bent zelf verantwoordelijk voor de bij de (zelf)studie te gebruiken bronnen. Hieronder vindt u een aantal suggesties. 

Inschrijven en kosten

De toets is alleen toegankelijk voor degenen die zich hebben ingeschreven en een uitnodiging voor de toets hebben ontvangen. De deelnamekosten voor de toets zijn 2650 euro.

De betaling verloopt via iDeal direct bij de inschrijving van de toets. De kosten van iedere nieuwe toetsdeelname zijn 2650 euro. De prijzen zijn exclusief BTW. BTW wordt niet geheven.

Hieronder kunt u zich via de blauwe button inschrijven. Houd uw BIG-nummer bij de hand! Heeft u geen BIG-nummer of bent u uw nummer vergeten, neem dan eerst contact op met het BIG-register. Indien u geen geldig BIG-nummer heeft, ontvangt u van het BIG-register een Zaak-nummer die u kunt gebruiken om zich te registreren voor de toets. Leest u vooraf het Reglement.

Uitslag

Na het voltooien van de toets wordt getoond hoeveel procent van de vragen u goed heeft beantwoord. Dit is een voorlopige indicatie van uw definitieve toetsuitslag. De definitieve toetsuitslag wordt vastgesteld door de examinator van de toets.  De examinator bepaalt ook het moment waarop de backoffice de toetsresultaten mag vrijgeven.

Binnen 30 dagen, na het maken van de toets, krijgt u bericht of u een voldoende of een onvoldoende heeft behaald.

Aan kandidaten die een voldoende (iVTG niveau ≥20) hebben behaald wordt een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) uitgereikt. Hiermee kan de herregistratie worden aangevraagd. Het PRC mag bij indiening van uw aanvraag herregistratie maximaal 2 jaar oud zijn. Kandidaten die onvoldoende hebben gescoord bij een eerste toets kunnen zich weer inschrijven voor een volgende toetsing.

Reglement

Lees hier het volledige reglement met onder anderen  informatie omtrent inzage toets- en bezwaarprocedure.

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot uw herregistratie in het BIG-register of de aanvraag van een BIG-nummer/ZAAK-nummer? Dan verzoeken wij u om contact op te nemen met het BIG-register.

Voor vragen over uw inschrijving van de toets kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.  Wij proberen u zo spoedig mogelijk te antwoorden.